ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนรวมพลังวังเจ้า [ 21 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 4
 


 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนวังเจ้าหน้าฟาร์ม [ 20 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนหน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 7
 


 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคม เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนริมคลองวังเจ้า [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 6
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 64