ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 09.18 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย