ข่าวดี ! โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด โทร 055 593006 ต่อ 0 (สำนักปลัดเทศบาล)
 
 
 
ผลการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด  
 

ผลการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด

ประเภทเยาวชน/ประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ "สร้างความคิดให้เด็กไทย เป็นกำแพงป้องกันภัยยาเสพติด "
นางสาวสุธาทิพย์ ศิรวรรณ 275/3 ม. 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

รองชนะเลิศอันดับ 1 "วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจตำรา เท่ห์อย่างรู้ค่า เลี่ยงยาเสพติด"
นายอธิชัย อารยไพสิฐ 255 ม. 7 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

รองชนะเลิศอันดับ 2 "อนาคตไกล ใฝใจศึกษา ขวนขวายวิชา เลี่ยงยาเสพติด"
น.ส.จุฑามาศ วิเศษศักดิ์ ม. 2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

รางวัลชมเชย "หนึ่งคนเสพ หนึ่งคนขาย หลายคนตาย เพราะยาเสพติด"
น.ส.อุทัยทิพย์ ทิใจ 10/3 ม. 1ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

รางวัลชมเชย "ชีวิตมีค่า ห่างยาเสพติด อย่าหลงทางผิด ชีวิตจะพัง"
ด.ช.อัยการ พุ้ยน้อย 210 ม.13 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

.................
ประเภทนักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตอำเภอวังเจ้า

รางวัลชนะเลิศ "ล้อมรั้วรวมใจ ไกลยาเสพติด เด็กไทยรู้คิด ชีวิตสดใส"
น.ส.จิรวดี แก่นการ ม.5/1 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1 "หนูอยากเติบใหญ่ ไกลยาเสพติด ครอบครัวเป็นมิตร เศรษฐกิจพอเพียง"
ด.ญ. รุ่งรจี ศรีทอง ป.3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2 "ครอบครัวมีสุข ชุมชนพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ภัยยาเสพติด"
น.ส.สุนิสา บุญประการ ม.5/1 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม

รางวัลชมเชย "รักครอบครัว อย่ามั่วอย่าขาย ยาเสพติดภัยร้าย วอดวายหมดตัว"
ด.ญ.ณัฐวดี จันทร์เทศ ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า

รางวัลชมเชย "เด็กดีรู้คุณชาติ ไม่เป็นทาศ ยาเสพติด"
ด.ญ.กรรณิกา กุลบุตรดี ป.3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2553 เวลา 15.00 น. โดย คุณ จิลัดดา ผู้มีสัตย์

ผู้เข้าชม 54872 ท่าน