ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561    23 ม.ค. 2562 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561    23 ม.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562    21 ม.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า   12 ธ.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 พ.ย. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562   23 พ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร    21 พ.ย. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   9 พ.ย. 2561 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   9 พ.ย. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561   9 พ.ย. 2561 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34