ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
   เทศบาลตำบลวังเจ้า  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : เทศบาลตำบลวังเจ้า
 
ที่ตั้ง : ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
 
ข้อมูล : เทศบาลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาล
 
 
ผู้เข้าชม 1991 ท่าน