หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง นโยบายสำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้าปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 13.58 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 58 ท่าน