ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ชุมชนวังเจ้าพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 09.38 น. โดย คุณ ธวัชชัย โกสีย์

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย