หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลตำบลวังเจ้า  
    เลขที่ 789 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000  
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-593-106
โทรสาร : 055-593-224
 
       
 
  ภาษีป้าย  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
  ภาษีบำรุงท้องที่  
  การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง  
  ชำระค่าขยะมูลฝอย  
 


 
 
 
  
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 พ.ค. 2552